Yusufun Dünyası Çizgi Filmi

Türkiye’de hazırlanmış güzel bir çizgi filim dizisi olup, toplam 26 bölüm ve yaklaşık 236 dakikalık bir çalışmadır. 2014 yılında Diyanet Tv kanalında yayınlanmıştır.

Okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap etmektedir. Esas konusu olan aile, akraba, okul ve arkadaş ilişkileri İslâmî yaklaşımla işlenmiştir.

Bu eseri, İslâmî eğitim ve öğretimden bütünüyle yoksun bırakılan, Uygur Müslümanlarının istifadesi için Uygur Türkçesine tercüme etmenin önemli faydaları olacağına inanıyoruz.  

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com