Siyer Çocuk Dergisi

Muhatap kitlemizin önemli bir kısmını geleceğin kurucuları çocukla oluşturmaktadır. Ekibimiz tarafından bu kitleye yönelik yapmayı planladığı bağlamında Siyer Vakfı’nın çıkarmakta olduğu ve 2017 Yılı ocak ayında yayın hayatına başlayan “Siyer Çocuk” Dergisi ilk sayısından itibaren derneğimiz tarafından Uygur Türkçesine tercüme edilerek yayına başlamıştır. Yılda 4 sayı çıkacak olan dergiden şuana kadar 7 sayı çıkmış bulunmaktadır. Kardeşlerimizin dikkatlerini cezbedebilmek amacıyla, Siyer Vakfı’nın ruhsatıyla elimizden geldiğince Uygurlara hitap edecek içerik ve görsellikle çıkarmaya gayret ediyoruz.

Dergi için ayrı bir internet sitesi açılmıştır: www.siyret.com

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com