Uluslararası Uygur-İslam Sempozyumu

 Uluslararası Uygur-İslam Sempozyumu
Her yıl dini sahada araştırma yapan öğrencileri, araştırmacıları ve akademisyenleri bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma sonuçlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenmektedir.
İlk sempozyum, 6 Ekim 2018 tarihinde, Uygur Müslümanları üzerine İslami Araştırmalar başlığıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Sempozyumda sunulan bildiriler sempozyum kitabı olarak yayınlanmıştır.
İkinci sempozyum, Uygur Din Eğitiminin Dünü ve Bugünü konulu 6 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Sempozyumda sunulan bildiriler sempozyum kitabı olarak yayınlanmıştır.
2020 yılında ise pandemi nedeniyle sempozyum gerçekleştirilememiştir.

 

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com