Hadislerle İslam'ın Uygurcaya Çevrilmesi Projesi

Hadislerle İslam'ın Uygurcaya Çevrilmesi Projesi

Hadislerle İslam
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile 160 civarında ilim adamı tarafından hazırlanarak 7 cilt halinde neşredilen ve 1o'un üzerinde dile çevrilen Hadislerle İslâm, Hz. Peygamber'in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan, aynı zamanda toplumun güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hadislerin hadislerle yorumunu ortaya koyan, Türkiye'nin hadis alanındaki birikimini yansıtan katılımcı bir çabanın ürünüdür. Hadislerle İslâm, Allah Resûlünün (sav) hakikat çağrısına kulak vermek onun (sav) imanına, ibadetine, ahlâkına, örnekliğine, değerlerine, beşerî münasebetlerine tanıklık etmek onun (sav) varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, tarihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun (sav) izini sürmek ve nihayet varlık âleminin ötesine ve sonsuzluğun bilgisine ulaşmak isteyenler için kaynak bir eserdir.
İşbu eser, DİB projesi kapsamında Uygurca çevrilmektedir.
Halıhazırda kitabın çevirisi tamamlanmış olup, tashih aşamasına geçilmiştir. Allah'ın izniyle 2021 yılının sonuna kadar kitabın tashih ve sayfa tasarım işlemleri de tamamlanarak basılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına teslim edilecektir.

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com