52 Hafta Ailede Kur’an, Ahlak, Hadis ve Siyer Dersi Adlı 4 kitabın Uygurcaya Tercümesi

52 Hafta Ailede Kur’an, Ahlak, Hadis ve Siyer Dersi Adlı 4 kitabın Uygurcaya Tercümesi

Uygur Müslümanları, bugün dünyanın en zengin halkı olması gerekirken en mazlum, her şeyden mahrum, Çin Halk Cumhuriyetinin Anayasasında verilmiş olmasına rağmen hiçbir açıdan din eğitimi alacak bir kurumu, bir kanalı, bir okulu, bir Kur'an Kursuna bile sahip olmayan bir halk olmanın yanı sıra yine Anayasada verilmiş olan Ana Dilde eğitim ve konuşma hakları elinden alınmış; anaokulundan ilkokul 3. sınıfa kadar Ana Dilde eğitimin tamamıyla yasak olduğu, Orta ve Liselerde Uygur Dili dersi dahil tüm derslerin Çince anlatılmaya mecbur bırakıldığı bir toplumdur.

Böyle bir toplumun ihtiyacının öncelikli olarak aydınlanma olduğunu düşünüyoruz. Zira yetişmiş bilinçli Müslüman gençlerin yok denecek kadar az olduğu, özgürlüğün ne demek olduğunu henüz anlamayan, sadece öylesine bir özlem seviyesinde olan, bu durumda olanların bile yüzdeye vurduğunuzda % 50 nin altında olan bir toplumu dini açıdan doğru bir şekilde bilgilendirmek aciliyet arzetmektedir. Zira dinimizin eğitim ve öğretimi 65 yıldan beri yasaklanmış vaziyettedir. Buna karşın cihad ruhuna sahip hocalarımızın çok derin bilgi sahibi olmamasına rağmen özverili çalışma ve gayretleri sayesinde yüce Allah dinimizin canlı kalmasını sağlamıştır. Ama ne yazık ki, hala bize ait bir yayın evi, medrese, İHL, İlahiyat veya özel okul bulunmamaktadır. Bu nedenle de din eğitimi ya kaçak yapılmaktadır veya hocalarımız ile ailelerin çabaları ile devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 
Alanının uzmanı akademisyenler tarafından kaleme alınan ve Ensar Neşriyat tarafından yayıma hazırlanan, bu önemli eser, özellikle örgün eğitime katılma imkanı bulamayan çevreler için aile ortamında dinimizi eğitimi veröğrenmeleri imkan hazırlamakye yönelik amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır.

 Dernek olarak Bu eseri, Uygurcaya kazandırmak suretiyle Uygur Müslümanlarının aile ortamının o huzurlu ve sıcak atmosferinde din eğitimi almalarına yardımcı olmayı düşünmekteyiz. Bu çerçevede eserlerin matbu olarak hazırlamanın yanı sıra sesli kitap ve e-book formatlarında bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilir olması ile özellikle genç neslin daha fazla istifade etmesini umuyoruz.

 

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com