KUR’AN ÖĞRETİM SETİ PROJESİ

Kur'an Kerim ve Tecvid Öğretim Dersleri

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamakta olan yaklaşık 25-30 milyon Uygur Müslümanlarına Kur’an okumayı öğretmeyi kolaylaştırmak amaçlanmıştır.  Yaklaşık 40 dersten oluşan bu çalışma iki ana bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümü Kur’an Kerim öğrenmeyi, ikinci bölümü ise tecvid öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu proje, Siyer Vakfı’nın desteği ile tamamlanmış ve 2018 Ramazan ayında sosyal medya ve uygulamalarımız üzerinden halkımızın istifadesine sunulmuştur.

 

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.

Powered by codernine.com