MİSYONUMUZ

Vizyonumuza ulaşmak amacıyla;

·        Her düzeyde eğitim, kültür, araştırma ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek,

·        Gerçekleştirilecek projeler vasıtasıyla her türlü kültür, medeniyet, tarih, din, ahlak, iktisat, sanat gibi sahalarda toplumumuzun her katmanını kapsayıcı nitelikte eser ve projeler hazırlamak,

·        Gerçekleştireceği eser ve projelerle insanımızın sosyo-kültürel ve manevi açıdan gelişmesine ve üretkenliğine katkıda bulunmak,

·        Yukarıdaki faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile yakın temasta bulunarak ortak çalışmalar yürütmek,

·        Özellikle sosyo-kültürel, tarihsel ve dinî açıdan yakınlığımız bulunan Uygurların, yürütülmekte olan çalışmalardan azami surette istifade etmelerini temin etmeye çalışmak.

Copyright © 2020 farabi.org.tr. All Rights Reserved.